Budeme chránit oznamovatele korupce

Je smutné, že je v moderní společnosti nutné hovořit o zákonu na ochranu oznamovatelů korupce, tzv. whistleblowerů. Koalice se k tomu zavázala ve své smlouvě. Nyní na jednání o zákonu přišla řada.
Základem zákona je situace, kdy zaměstnanec ohlásí možnou korupci na pracovišti. Zákon by jej měl ochránit před protiprávním jednáním zaměstnavatele (obecně nadřízených), který by se pracovní šikanou či propuštěním mohl na oznamovateli mstít.

Návrh zákona předložil už bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dientstbier spolu ministrem financí Babišem a ministrem spravedlnosti Pelikánem. Leč, každý předložil zákon jiný a vznikl z toho spor, když Dientsbier obvinil oba ministry ze zásahu do jeho pravomocí.

Nyní se ve sněmovně posuzuje návrh zákona, který upravuje již existující právní předpisy. Celý návrh vypadá slibně a teoreticky by měl ochránit oznamovatele. Zavedení do praxe, ale zřejmě potvrdí opak. Neočekává se, že by díky zákonu se výrazně navýšil počet nahlášených korupčních obvinění.
V minulosti u významných korupčních kauz, nebyl oznamovatel ve většině případů dostatečně chráněn. Většinou o místo přišel nebo po nátlaku okolí z pracovní pozice sám odešel.